PRIVACY POLICY

HOME / PRIVACY POLICY

Privacy Policy – Dammers Auto’s

De ‘juridische gronden’ voor het gebruik van uw gegevens.

Volgens de privacywetgeving dient Dammers Auto’s  uit te leggen wat de ‘juridische gronden’ zijn om uw gegevens te gebruiken. We hebben uw gegevens nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Dammers Auto’s, zoals uw aankoop van een auto of uw eventuele recht op garantie. Dit is het geval bij:

• Online bestellen of kopen in de showroom

• Aflevering

• Onderhoud & reparatie

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. Dit geldt voor:

• Reviews & klanttevredenheidsonderzoek

• Bezoek van de Dammers Auto’s website of de Dammers Auto’s App

• Nieuwsbrief & e-mail

• Persoonlijk advies

• Social media

• Bezoek aan onze showroom

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. Daarnaast heeft u ons zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Toegang tot uw gegevens:

We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: leveranciers of reparateurs,  betaalpartners, IT-dienstverleners , partijen voor het verzorgen van de (financiële) administratie, en partijen die onze reviews verzamelen. Het is bijvoorbeeld prettig als u reparatie moet laten uitvoeren binnen de garantietermijn, dit snel en eenvoudig opgelost kan worden.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens  Dammers Auto’s. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wilt u uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of  e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem.  U kunt het ons laten weten per post of e-mail. Op die manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw  gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat u vindt dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang.

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

Dammers Auto’s  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Dammers Auto’s  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Reviews & klanttevredenheidsonderzoek:

Om te controleren of u tevreden bent, sturen we u een mail of bericht via social media om uw tevredenheid te meten. Wij vinden het fijn om te weten wat er beter kan en voor andere klanten is het handig om te bepalen of zij hun auto bij ons willen kopen.

We mailen u bijvoorbeeld voor een klanttevredenheidsonderzoek over de aflevering van uw auto of om te vragen hoe goed onze klantenservice uw klacht heeft afgehandeld. We kunnen u ook per mail vragen om een review achter te laten over uw laatste aankoop.

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Dammers Auto’s
Wielstraat 19
4264 AT Veen

info@dammersautos.nl

 

Privacy Policy Dammers Auto's. Website is ontwikkeld door Pro Sign Services